Beleid 

Koersplan

In 2023 is het nieuwe koersplan van ons bestuur SIKO voor de komende jaren vastgesteld. Dit koersplan is mede door inbreng van leerkrachten, ouders, leerlingen en directieleden van SIKO ontstaan. Het koersplan dient als onderlegger voor het fundament dat wij willen mee geven aan onze leerlingen op De Hoeksteen. Om het koersplan van SIKO te bekijken, klikt u hier

Schoolplan 2023-2027, jaarplan 2023-2024 en het jaarverslag 2022-2023.

Als onze onderwijskundige plannen en informatie voor de periode van 2023-2027 kunt u terugvinden in het schoolplan. In dit document leest u onze ambities en doelen. U vindt het huidige schoolplan hier.

De ambities en doelen vertalen we vervolgens naar een jaarplan. Het jaarplan voor 2023-2024 vindt u hier.

In het jaarverslag van 2022-2023 vindt u hier

Zorgplan
Op De Hoeksteen werken we met een zorgplan. In de plan staat hoe wij de leerlingenzorg hebben ingericht. Klik hier voor het plan. 

Bij het zorgplan behoort een ondersteuningsprofiel. In 2014 is passend onderwijs in gegaan. In het ondersteuningsprofiel staat beschreven wat de mogelijkheden van onze school zijn en hoe wij passend onderwijs kunnen bieden aan leerlingen met een specifieke onderwijsbehorften. Klik hier voor het ondersteuningsprofiel.

De Hoeksteen is aangesloten bij samenwerkingsverband 'Onderwijs dat past'. Samen met onze partners in het samenwerkingsverband zorgen we ervoor dat alle kinderen onderwijs en zorg krijgen.