Jeugdprofessional op school

Even voorstellen

Uw Jeugdprofessional is: Leandra Storre
Bereikbaar via: 06-26636667 of l.storre@mevis.nl
En werkzaam op de volgende dagen: dinsdag en donderdag op de even weken

Waarom een Jeugdprofessional op School?

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan ons als Jeugdprofessional inschakelen. Wij zijn werkzaam op school en de docenten en ouder(s) kunnen ons om advies of kortdurende begeleiding vragen. 

Wat doen we?

Een Jeugdprofessional werkt op school en ondersteunt ouders en kinderen bij allerlei vragen over verschillende onderwerpen. Bijvoorbeeld over:
- Pesten;
- (Faal)angst;
- Echtscheiding;
- Vriendschappen;
- Zelfvertrouwen;
- Concentratie;
- Rouw;
- Gamen
De gesprekken kunnen afwisselend met ouders of kinderen zelf zijn. Samen kijken we wat het best bij de hulpvraag past. Soms zijn een aantal afspraken of oefeningen voldoende. Als deJeugdprofessional niet verder kan helpen, wordt er met u gekeken naar een passend vervolg (bijvoorbeeld een doorverwijzing of training). Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen, als complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact met mij opnemen. Voorbeelden van vragen zijn:

§  Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
§  Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt.
§  U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.

Aanmelding

Via de leerkracht, de intern begeleider of rechtstreeks met mij, kunt u contact opnemen: 06-26636667 of l.storre@mevis.nl

De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geef ik na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.