Nieuwe Ouders

Ik zoek een school voor mijn kind(eren)

Wilt u een kennismakingsgesprek/rondleiding aanvragen? Laat dan hier uw gegevens achter. We nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Startinformatie voor ouders van nieuwe leerlingen

U hebt misschien al wel een jaar geleden de keuze gemaakt voor De Hoeksteen. Tijdens het kennismakingsgesprek heeft u allerlei informatie gekregen. Daarnaast kreeg u een voor dat jaar geldende schoolgids mee. U kunt om een nieuw exemplaar van het huidige schooljaar vragen.
We kunnen ons voorstellen dat u toch graag nog eens wat specifieke praktische punten op papier heeft. Op deze pagina hebben wij beknopt de meest praktische informatie over de gang van zaken nog eens bij elkaar gezet.

Informatie

Alle informatie, waaronder algemeen en/of groepsnieuws, sturen wij via SchoolPraat app. Zodra uw kind vier jaar is, wordt uw account geactiveerd. Een aantal keren per jaar houden de OR en de MR u op de hoogte via berichten in SchoolPraat app. 

Wennen in de nieuwe groep
Alle ingeschreven kleuters mogen, voorafgaand aan hun vierde verjaardag, vijf keer een ochtend of een middag komen wennen. De ouders of verzorgers maken zelf de wenafspraken met de betreffende leerkracht. Ongeveer 6 à 8 weken voor de vierde verjaardag van uw kind, kunt u daarvoor contact opnemen met de school. Wij bevelen u aan het verjaardagsfeest van de vierjarige nog op de peuterspeelzaal of dagopvang te vieren. In die voor uw kind bekende omgeving zal het zich feestelijker voelen dan in de nieuwe nog onbekende kleutergroep. Vanaf de vierde verjaardag komt uw kind dagelijks op school. Een hele verandering en best vermoeiend voor de meeste kinderen. In het begin kan het daarom soms nodig zijn om uw kind een middagje thuis te houden. Wilt u dit dan wel even aan de leerkracht doorgeven?

Zindelijk

Wanneer uw kind bij ons op school start, dient het overdag zindelijk te zijn. Op school is er geen mogelijkheid tot het verschonen van luiers. Bij medische indicatie bespreken we met u graag de mogelijkheden.

Startgesprek

Als u contact opneemt met de leerkracht om de wenafspraken te maken, maakt u direct een afspraak voor het startgesprek. Deze vindt plaats na de tweede of derde keer wennen. Het startgesprek is bedoeld voor een soepele start. U kunt al uw vragen stellen. Tijdens het startgesprek worden de thuissituatie en de eerste vier jaren besproken. Ook neemt de leerkracht met u een vragenlijst over uw kind door (die u tijdens de eerste keer wennen ontvangt).

Schooltijden

De schooltijden zijn elke dag als volgt:
Ma-di-don-vrij 08.30 - 14.30 uur
Woe 08.30 - 12.30 uur
Woensdagmiddag zijn alle groepen vrij. Tijdens de schooldag is er een kleine pauze en een grote pauze. De lunch (grote pauze) en de pauzehap (kleine pauze) nemen de kinderen zelf mee. Elke woensdag en vrijdag is het groente- en fruitdag op school, natuurlijk mogen de leerlingen op de andere dag

Waar vindt mijn kind de ingang?

Komt uw kind in een van de groepen 1-2, dan is de deur op de kleuterspeelplaats de aangewezen ingang of de gele zijdeur op de grote speelplaats. U mag uw kind gerust even binnen brengen en voor dat de school begint even kijken in de klas. Als uw kind moeite heeft met het afscheid is het verstandig dit zo kort mogelijk te houden. Langer blijven maakt het afscheid niet makkelijker.

En de uitgang?

Aan het einde van zowel de ochtend- als de middagschooltijd komen de kleuters van de groepen 1/2 Pinokio en 1/2 Roodkapje via de kleuterspeelplaats naar buiten. De kleuters van groep 1/2 Sneeuwwitje en 1/2 Repelsteeltje komen via de gele zijdeur op de grote speelplaats. Het is prettig wanneer u een vaste wachtplek aanhoudt, zodat de leerkracht snel ziet welke kinderen al meegegeven kunnen worden.

Ochtendpauze

Iedere ochtend is er voor de kinderen gelegenheid om melk of een vervangend melkproduct te drinken. U dient zelf een pakje drinken en een gezonde snack mee te geven, voorzien van de naam van uw kind. Op woensdag en vrijdag is het groente-/fruitdag. Wij willen u vragen om dan aan uw kind iets van groente of fruit mee te geven, indien nodig geschild en gesneden. 

Schoolspullen

In de schoolgids (Schoolgids De Hoeksteen 23-24) staat aangegeven welke schoolspullen de kinderen in de diverse groepen nodig hebben. Voor de kleuters verzoeken wij u om op de eerste schooldag een pasfoto van uw kind mee te nemen en goed passende gymschoenen, een korte broek en t-shirt, die zij zelfstandig aan en uit kunnen doen. De gymspullen kunnen in de oranje tas; alle kinderen hebben dezelfde oranje tas voor hun gymspullen. Verder hebben zij een lege 23-rings multomap nodig. Deze map gaat 2x per jaar mee naar huis.

Bewegingsonderwijs

Tweemaal per dag hebben de kleuters bewegingsonderwijs, eenmaal ’s morgens en eenmaal ’s middags. Bij goed weer gaan de kinderen naar buiten. Bij regenachtig weer gebruiken ze het theater. In het theater gymmen zij in hun gymkleding en gymschoenen aan. Houdt u er bij de aanschaf rekening mee dat uw kind ze zelf aan en uit kan doen. De kinderen groeien, dus wij vragen u in de loop van de tijd eens te controleren of de gympjes nog goed van maat zijn. Kleuters geven niet altijd zelf aan dat de schoenen te klein zijn geworden. Wilt u de schoenen alstublieft ook duidelijk voorzien van naam?

Vrije dagen en vakanties

Wij verwijzen u naar de schoolgids of website. De vakantieweken en eventuele andere vrije dagen kunt u hierin opzoeken.

Voorkomen is beter dan...

Als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, bijv. roodvonk, rode hond of krentenbaard vragen wij u dit bij de school te melden. Ook hoofdluis valt hieronder. Wij kunnen dan waar nodig actie ondernemen.

Afmelden

Als uw kind ziek is of om andere redenen niet of later op school komt, kunt u dit vóór schooltijd doorgeven via de SchoolPraat app (kies Absentiemelder) of de website (kies Ziek / Absent melden). 

Hulp wordt gewaardeerd!

Naast de MR en de OR zijn er diverse werkgroepen waarin ouders ondersteuning bieden bijv. ouders die het overblijven organiseren. Ook kan er incidenteel hulp nodig zijn. Iedere groep heeft een klassenouder. De klassenouder neemt het organisatorische werk uit handen van de leerkracht door het benaderen van ouders om te helpen.

Bent u tevreden zeg het anderen, zo niet… zeg het ons.

Het kan voorkomen dat u een maatregel niet begrijpt. Ook kan uw kind met een verhaal thuiskomen dat u niet kunt plaatsen. Wij vinden het fijn wanneer u dat bij de leerkracht aankaart. Door erover te praten kunnen misverstanden worden voorkomen en problemen worden opgelost.

De school, dat zijn wij samen

Wij willen er samen met u voor zorgen dat uw kind prettige en leerzame jaren op De Hoeksteen doorbrengt waar het later met plezier op terugkijkt en waarvan ook u van harte beaamt: De Hoeksteen een stevig fundament!