Scholen hebben expliciet de taak om te zorgen voor een sociaal veilige school voor alle leerlingen, waarbij met nadruk gevraagd wordt om aandacht te besteden aan het voorkomen van pesten.

De wet ‘sociale veiligheid op school’ regelt drie concrete verplichtingen:
1. Het voeren van sociaal veiligheidsbeleid.

2. Het beleggen van de volgende taken bij een persoon:
  • coördineren van het beleid ten aanzien van het voorkomen van pesten
  • het fungeren als aanspreekpunt in het kader van pesten

3. Het monitoren van de sociale veiligheid van leerlingen met een instrument dat een actueel en representatief beeld geeft. Hieronder valt ook het welbevinden van leerlingen.

Klik hier om het veilgiheidsplan te openen.