Ouderraad

De Hoeksteen heeft een Ouderraad (OR) die bestaat uit enthousiaste ouders. Zij zetten zich met veel plezier in voor de leerlingen en voor de school.  Ieder OR-lid zit in één of meerdere commissies. Deze commissies, die zowel uit leerkrachten als uit ouderraadsleden bestaan, zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, het verkleedfeest en de sponsorloop.​

Ouderbijdrage

Om alle activiteiten mogelijk te maken vraagt de OR een (vrijwillige) bijdrage. De ouderbijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op:

  • €55,- per leerling van groep 1 t/m 7
  • €145,- per leerling van groep 8

Uit de ouderbijdrage worden o.a. de schoolreis, het schoolkamp, de cadeaus voor 5 december, excursies, drinken en traktaties bij sport en andere festiviteiten bekostigd.

Als u meer wilt weten over de verdeling van de gelden, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad. 

Het emailadres van de Ouderraad is or@kbsdehoeksteen.nl