Klachtenregeling


Sinds 1 augustus 1998 dient iedere school een algemene klachtenregeling te hebben en ook een klachtenregeling met betrekking tot ongewenste  intimiteiten. Wij vinden dat het zorgvuldig omgaan met problemen en klachten de school ten goede kan komen. Een goede klachtenregeling kan namelijk een signaalfunctie hebben. Wij zien de klachtenregeling dan ook als een onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. De meest recente klachtenregeling vindt u op de website van SIKO
(https://www.siko.nl/Reglementen
Klachtenregeling).

Met betrekking tot ongewenste intimiteiten kunt u uw vraag voorleggen aan
de daarvoor aangewezen interne contactpersonen: Jeannette Breman, Manon
van der Gaag of Angeline Waltman.
 De regeling klachten voor primair onderwijs, die ook van kracht is voor de SIKO-scholen, ligt op school ter inzage.
Voor onze meest recente klachtenregeling en de externe vertrouwenspersonen verwijzen we u naar de website van ons bestuur SIKO:

Protocol schorsing en verwijdering

Voor onze meest recente protocol verwijzen we u naar de website van ons bestuur SIKO:
http://www.siko.nl/Reglementen/Protocol-schorsing-en-verwijdering