Klachtenregeling

Voor onze meest recente klachtenregeling verwijzen we u naar de website van ons bestuur SIKO:


Protocol schorsing en verwijdering

Voor onze meest recente protocol verwijzen we u naar de website van ons bestuur SIKO:
http://www.siko.nl/Reglementen/Protocol-schorsing-en-verwijdering