Het gebouw van De Hoeksteen wordt in de komende tijd duurzaam gerenoveerd en uitgebreid voor zowel de basisschool als de kinderopvang. In het integraal kindcentrum (IKC) bieden we kinderopvang en onderwijs in een doorgaande lijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar. De voorbereiding van deze verbouwing is in volle gang. 

Inloopavond

Op 25 maart 2024 hebben we tijdens een inloopmiddag- en avond onze verbouwings- en uitbreidingsplannen toegelicht. Ruim 150 kinderen, ouders/verzorgers en omwonenden bezochten deze inloopmomenten. We ontvingen fijne reacties!

Bekijk de impressie van de architect

Vraag & antwoord

De vragen van kinderen, ouders en omwonenden willen wij graag beantwoorden. 

Een aantal kinderen stelde ons de vraag: Zijn wij vrij op het moment dat er gebouwd gaat worden?
Antwoord: 'Nee, de school zal tijdens de verbouwing gewoon doordraaien. Er wordt uiteraard een plan gemaakt met de aannemer om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen. Wel wordt een aantal groepen, mogelijk al vanaf de zomervakantie 2024, gehuisvest op een andere locatie: de dependance aan de Louise de Colignylaan. Welke groepen hier worden gehuisvest, zullen wij later communiceren. Momenteel wordt deze locatie in gereedheid gebracht zodat wij daar tijdens de uitbreiding/verbouwing kunnen verblijven. We blijven dus in de wijk. Om u een idee te geven wat de afstand is: op de fiets is het vijf minuten vanaf De Hoeksteen. Lopend iets langer, ongeveer 18 minuten.' 

Komt er een glijbaan in de school?
Antwoord: 'Er wordt geen glijbaan gemaakt in de nieuwbouw.'

Komt er een lift in de school?
Antwoord: 'Ja, er komt een lift in de school.'

Wordt het schoolplein kleiner?
Antwoord:' Ja, dat klopt. Het schoolplein wordt kleiner. De uitbreiding wordt gerealiseerd op een deel van ons grote plein. Het bijgebouw wordt weggehaald. De school krijgt er geen extra schoolplein bij omdat wij voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan de oppervlakte van het schoolplein. Daarbij kunnen wij nog steeds genieten van de groene buitenruimte om ons gebouw.'

Vanuit ouders en buurtbewoners zijn er ook andere vragen gesteld.
Gaat de school nog verder groeien qua leerlingaantal?
Antwoord: 'De leerlingen zijn er al. Echter, op dit moment beschikken we over onvoldoende groepsruimtes in de school. Momenteel zit een aantal groepen in ruimtes die eigenlijk een andere bestemming hebben zoals de speelzaal, teamruimte, bijgebouw. Onze opvangpartner KomKids komt terug op deze locatie zodra de uitbreiding en verbouwing zijn gerealiseerd. De kinderen van de hele dagopvang (0-4) komen er dus wel bij. Het aantal leerlingen in de school zal ongeveer gelijk blijven.'

Wat gaat er gebeuren met de buitenruimte?
Antwoord: Omwonenden hebben aangegeven overlast te ervaren van jongeren. Deze groep jongeren is vaak in de avonden op het plein en op het trapveldje aanwezig. Op dit moment is er vanuit de gemeente en de school het initiatief gestart om te kijken hoe het trapveldje een toekomstige invulling kan krijgen. De focus ligt nu vooral op het realiseren van de uitbreiding van de school. Wanneer deze gereed is zal de invulling van het trapveldje concreet uitgewerkt gaan worden. Bij de invulling van het trapveldje zal gekeken gaan worden hoe deze plek minder aantrekkelijk gemaakt kan worden voor jongeren om in de avonden bij elkaar te komen. De gemeente zal in een later stadium zowel de school als de buurt betrekken bij de plannen.

Is de geschetste planning haalbaar?
Antwoord: De geschetste planning is scherp. Onderweg kan er altijd wat gebeuren. Wij zijn daarin afhankelijk van andere partijen.

Wordt er nog wat gedaan aan het huidige gebouw?
Antwoord: Het huidige gebouw krijgt een upgrade. Hierbij kunt u denken aan een verbeterd binnenklimaat, verbetering van toiletgroepen, een vernieuwde binnenruimte in de school, voldoende spreekkamertjes, etc. Het voelt straks als één geheel wanneer u de school zowel aan de binnen- als buitenkant ziet.

Informatie

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen? Zoekt u dan de directie gerust even op. Wij staan u graag te woord. Wij kijken ontzettend uit naar de realisatie van dit project. Wij realiseren ons dat dit de komende tijd ook wat van iedereen gaat vragen. Ons streven is om u zo tijdig mogelijk te informeren over wat er komen gaat. Nogmaals, zoek ons gerust op als u vragen heeft.

Via de SchoolPraat app houden we ouders/verzorgers van de school en de kinderopvang regelmatig op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom de verbouwing. Wilt u als wijkbewoner op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over de verbouwing