We willen bij De Hoeksteen zowel de basisschool als de kinderopvang uitbreiden. In het integraal kindcentrum (IKC) willen we kinderopvang en onderwijs in een doorgaande lijn bieden voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons huidige gebouw wordt duurzaam gerenoveerd en uitgebreid. De verbouwing

De voorbereiding van de verbouwing van De Hoeksteen is in volle gang. Het structuurontwerp voor de renovatie en uitbreiding van ons gebouw is goedgekeurd door de Omgevingstafel van de gemeente Vlaardingen.

 

Speelplein

Door de uitbreiding van ons gebouw, wordt het speelplein wat kleiner. We hebben de gemeente Vlaardingen gevraagd om de openbare ruimte grenzend aan ons schoolplein anders in te richten, zodat onze kinderen én de kinderen uit de wijk hier ook kunnen spelen. Voor het opnieuw inrichten van de speelvoorziening willen wij samen optrekken met de kinderen, de gemeente en de buurt.

 

Parkeren

De parkeersituatie voor fietsen en auto's rondom ons gebouw zal enigszins veranderen tijdens de verbouwing. Met behulp van een parkeerdrukonderzoek wordt nader onderzocht op welke manier het huidige parkeren rondom het gebouw eventueel moet worden aangepast.

 

Informatie

Via de SchoolPraat app houden we ouders/verzorgers van de school en kinderopvang regelmatig op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rondom de verbouwing. Wilt u als wijkbewoner op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief over de verbouwing
 

Inloopavond

Begin 2024 organiseren we een inloopavond voor ouders/verzorgers en buren (wijkbewoners) van De Hoeksteen. We kunnen dan een impressie van de architect laten zien en de planning van de verbouwing toelichten.