Onderwijsinspectie

Kwaliteitszorg

Hoge onderwijskwaliteit is waar we voor staan.
Wilt u meer weten? Kijkt u op scholenopdekaart.nl of volg de link naar het laatste inspectierapport.

Rapport van bevindingen kwaliteitsonderzoek KBS De Hoeksteen - 2016