Introductie

Wie wil je zijn?

KBS De Hoeksteen. Niet zo maar een school. Wij bieden gedegen katholiek basisonderwijs in Vlaardingen, namens SIKO.

De Hoeksteen is sinds 1977 een gewaardeerde, druk bezochte basisschool. Het gebouw staat midden in de wijk, ligt direct aan de Olmendreef  en is zo makkelijk bereikbaar. Pas als je bij ons binnen bent geweest begrijp je wat er zo speciaal is aan onze school. De oprechte interesse en persoonlijke aandacht voor kinderen en ouders laat een indruk achter. Vanuit een georganiseerde rust en structuur bieden wij Opbrengstgericht Onderwijs. We dagen de kinderen uit met de modernste leermiddelen en didactiek en werken zo systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van prestaties. Kinderen die iets leren, groeien!

Missie en kernwaarden

Onze missie luidt: De Hoeksteen… een stevig fundament! We willen deze betekenis waarmaken, willen het fundament zijn voor verdere studie en vorming. Een hoeksteen is een symbool voor verbindingen; de muren van gevlochten metselwerk steunden erop. Nu zijn er verbindingen te zien tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten kinderen en hun ouders, tussen school opvang en wijk. Het is onze drijfveer die verbindingen krachtig te maken.

De Hoeksteen is een Krachtige Wijkschool. Primair is het onze taak onderwijs aan te bieden in de context van onze omgeving, verbredingstaken maken daar onderdeel van uit. We pakken maatschappelijke vragen op zoals het aanbieden van voor-, tussen- en naschoolse opvang in relatie met het onderwijs. Geven vorm aan Passend Onderwijs en hebben aandacht voor gezondheid, techniek en cultuureducatie. We werken actief aan ouderbetrokkenheid. Juist omdat zorg voor elkaar, voor de medemens en omgeving onlosmakelijk verbonden is met onze grondslag.

De Hoeksteen: een dynamische eigentijdse school, waar het goede is behouden en men oog heeft voor het kind van nu. Voor meer informatie bekijkt u deze website, hier vindt u ook onze Schoolgids. U bent altijd van harte welkom een afspraak te maken voor nadere kennismaking en een rondleiding. Zo kunt u de sfeer proeven en raakt u bekend met onze aanpak.
Wilt u inschrijven? Doet u dit dan liefst voor de derde verjaardag van uw zoon of dochter. 

U kunt mij maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vinden bij een van de ingangen van de school. Ik beantwoord heel graag uw vragen.

Sven Lispet
directeur