KomKids

KomKids verzorgt kinder(dag)opvang voor kinderen van 0 t/m 12/13 jaar op meer dan 30 locaties in Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam. In samenwerking met basisschool De Hoeksteen richten wij ons op de kinderen van 4 t/m 12 jaar bieden wij opvang voor en na school, tijdens schoolvakanties en vrije dagen van school. De peuterspeelzaal is tijdelijk elders in de wijk gehuisvest.

Wij zorgen voor de goede begeleiding en leeftijdsgerichte activiteiten waarmee we de talenten van uw kind stimuleren. De opvang vindt plaats in de school, dit is al een vertrouwde omgeving voor uw kind en daarnaast hebben de kinderen op deze manier de mogelijkheid om deel te nemen aan de buitenschoolse activiteiten die school aanbiedt terwijl zij op de BSO zitten.

Openingstijden buitenschoolse opvang
De voorschoolse opvang is mogelijk van 07.30 tot 08.30 uur en de naschoolse opvang start direct na schooltijd tot 18.00 uur, dit zijn de standaard tijden. Wilt u meer flexibiliteit, dan is het ook mogelijk om extra opvang af te nemen vanaf 07.00 tot 19.00 uur.

Openingstijden peuterspeelzaal
Kinderen met een indicatie (via het consultatiebureau/CJG) komen op:
maandagochtend 9.00 – 13.00 uur
dinsdagochtend 9.00 – 13.00 uur
donderdagochtend 9.00 – 13.00 uur
vrijdagochtend 9.00 – 13.00 uur

Kinderen zonder indicatie zijn welkom op:
dinsdag- en donderdagochtend 9.00 – 13.00 uur uur of
maandag- vrijdagochtend 9.00 – 13.00 uur uur.

Tarieven
KomKids streeft ernaar om de gunstigste tarieven aan te bieden, vanzelfsprekend zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van onze opvang. Alle tarieven zijn inclusief eten, uitstapjes enz. Zie: Tarieven (komkids.nl)

Meer informatie
U kunt uw kinderen direct inschrijven voor HoeksteenKids. Dit kan via onze website www.komkids.nl Bij interesse en/of vragen over HoeksteenKids, kunt u contact opnemen met Larissa, zij is de vaste pedagogisch medewerker.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Service & Advies van KomKids, zij zijn op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur te bereiken via telefoonnummer: 010-4493200 of per e-mail: service@komkids.nl.

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 83571519
E-mail: hoeksteenkids@komkids.nl
Website: HoeksteenKids (komkids.nl)