Gezinsspecialist

Even voorstellen

Wij zijn Marieke Webbers en Sanne van Denzen en zijn als gezinsspecialisten verbonden aan KBS de Hoeksteen. Sanne is aanwezig op maandag en Marieke op vrijdag. 

Waarom een gezinsspecialist?

Het kan zijn dat het net niet lekker gaat met een kind op school of in de thuissituatie. Voorbeelden zijn; de schoolprestaties van het kind dalen onverwachts, het kind kan zich moeilijk concentreren, wordt gepest of is bang voor toetsen. Er kunnen tal van redenen zijn waarom een kind dit gedrag laat zien. Heel vaak gaat dit gedrag gewoon weer over, maar soms zijn er twijfels bij ouders of de school of het gedrag van het kind de ontwikkeling kan belemmeren in de toekomst. De school kan dan ons als gezinsspecialist inschakelen. Wij zijn werkzaam op school en de docenten en ouder(s) kunnen ons om advies of kortdurende begeleiding vragen. 

Wat doen we?

Als wij worden ingeschakeld vindt er een gesprek plaats  met de ouder(s) en de leerkracht en eventueel het kind zelf om te horen wat er aan de hand is. We zijn er altijd op gericht om goed aan te sluiten bij de vragen van het kind, de ouders en school. We kijken vooral naar de mogelijkheden van het kind in wisselwerking met de ouders en de school. Soms is een adviesgesprek al voldoende, in ieder geval is er altijd sprake van kortdurende begeleiding. Als er aanvullende hulp nodig is organiseren we een passend aanbod van opvoed- en opgroeiondersteuning. 

Wat voor soort vragen?

Zowel voor korte, concrete opvoedings- en ontwikkelvragen, als complexere ondersteuningsvragen, kunt u contact met ons opnemen. Voorbeelden van vragen zijn:

  • Mijn kind luistert niet en ik heb alles al geprobeerd.
  • Het lijkt wel of mijn kind steeds drukker/agressiever/stiller wordt
  • U bevindt zich in een moeilijke situatie en vraagt zich af hoe u uw kind het beste kan opvangen.

Verschil School Maatschappelijk Werker en Gezinsspecialist

De functie gezinsspecialist vervangt het schoolmaatschappelijk werk. De gezinsspecialist heeft een uitgebreider takenpakket. Niet alleen spreken we kinderen, maar ondersteunen we ook het gezin. We zijn contactpersoon voor het kind, ouder(s) en school, ook als er contact wordt opgenomen met het wijkteam. Tot slot besteden we meer aandacht aan preventieve ondersteuning zoals het geven van voorlichting.

Aanmelding

Via de leerkracht, intern begeleider of rechtstreeks met ons, kunt u contact opnemen: sanne.van.denzen@minters.nl of 06 41660192 of marieke.webbers@minters.nl of 06 55248957

De gesprekken zijn vertrouwelijk en gratis. In afstemming met ouders geven we na het gesprek relevante informatie voor de school door aan de intern begeleider.