Thuiswerken 25 januari t/m 5 februari
Klik hier voor de thuiswerkprogramma

We willen u nadrukkelijk op het hart drukken, dat wij enkel van u vragen om te doen wat mogelijk is in uw situatie. U bent in de meeste gevallen geen leerkracht en dat vragen wij zeer zeker niet van u. We willen u zoveel mogelijk ondersteunen bij de activiteiten die uw kind/kinderen onderneemt/ondernemen. Uw kind kan ook in de contactmomenten met de leerkracht hulpvragen stellen. Neem a.u.b. contact op met de leerkracht als opdrachten moeizaam verlopen of als het allemaal niet lukt. We zijn dagelijks onder schooltijden bereikbaar. Voor een deel van de ouderpopulatie is deze situatie nieuw. Schroom niet om uw vragen te stellen! Wij helpen u graag.

Thuiswerkprogramma
Voor bepaalde lessen ontvangen de leerlingen van onze leerkrachten instructie. Bij de opzet van het aanbod hebben we het zo georganiseerd dat de leerlingen op elk moment van de dag hun instructiefilmpje kunnen bekijken. De linkjes naar de filmpjes zullen op onze website (pagina vanaf januari zichtbaar) te vinden zijn. De leerlingen zijn dus niet afhankelijk van een bepaalde tijd om in te loggen om instructies te volgen. De filmpjes zullen er voor langere tijd op blijven staan. Soms is dat een bestaand instructiefilmpje (van bijv. onze digibord software aanbieder), maar het kan ook zijn dat de leerkracht van het betreffende leerjaar de instructie aanbiedt middels een eigen instructiefilmpje. Voor de eigen instructiefilmpjes willen wij u verzoeken de privacy van de leerkrachten in acht te nemen. Alle leerkrachten geven enkel toestemming aan de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van KBS De Hoeksteen om deze filmpjes te bekijken. Verdere verspreiding van deze instructiefilmpjes is zonder toestemming van de instructie gevende leerkracht niet toegestaan. We vertrouwen erop dat u en de leerlingen hier zorgvuldig mee omgaan. 
In het thuiswerkprogramma kunt u terugvinden, wat wij globaal per dag aanbieden. Het kan zijn dat het in uw thuissituatie soms lastig is om het werk voor een bepaalde dag af te krijgen. Maakt u dan gerust met uw kind een aangepaste planning. Schuif zaken door, werk een dag vooruit. Dat is met deze opzet mogelijk. Lukt het om het aangeboden werk dagelijks te organiseren, fijn! Werkt voor u een andere planning beter, dan is dat ook goed!

Wij vragen u om contact op te nemen met de leerkracht, als u spaak loopt, om samen te kijken naar wat mogelijk is. Veel van de aangeboden software is via MOO (Mijn Omgeving Online) te bereiken. De leerlingen werken op school in dezelfde omgeving en kunnen thuis ook werken in MOO, Snappet, Gynzy etc. de snelkoppelingen staan klaar voor ze.

Bereikbaarheid groepsleerkrachten
Medewerkers zullen op de dagen dat zij normaal gesproken werkzaam zijn hun mail extra in de gaten houden voor de inhoudelijke vragen t.a.v. het werk. U wordt nog geïnformeerd via de app door de groepsleerkracht(en) voor online contactmomenten. De mailadressen en werkdagen van teamleden vindt u terug in app onder het tabblad ‘Het team’.
Richtlijn hiervoor is dat wij de normale schooltijden (8:30u-15:15u m.u.v. woensdag tot 12:00u) zullen aanhouden. We proberen u zo snel als mogelijk te antwoorden. Voor de algemene vragen richt u zich tot de directie: info@kbsdehoeksteen.nl.

Laten we elkaar helpen in deze tijd door elkaar (digitaal) op te zoeken als het nodig is! Wij wensen u veel sterkte en wijsheid toe in deze bijzondere tijd.

Met vriendelijke groeten mede namens het team,
Sieglien Weegman
Sven Lispet

16 december 2020
Brief van SIKO - lockdown van 16 december